Ustawa o noszeniu broni i amunicji

Udostępnij

​Czy uzyskałeś już pozwolenie i jesteś gotowy na zakup swojej pierwszej broni palnej? W Polsce można legalnie nosić broń palną niezależnie od posiadanego pozwolenia. W tym artykule omówiono ustawę o broni i amunicji oraz przepisy określające, kto może nosić broń palną i w jakich okolicznościach.

Noszenie broni a prawo 

Noszenie i posiadanie broni to to samo? Co jest uważane za noszenie broni w świetle prawa? Wyjaśnienie prawa dotyczącego noszenia broni palnej. Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy o broni i amunicji osoba posiadająca odpowiednie pozwolenie może nosić broń. Noszenie broni to każdy sposób, w jaki osoba posiadająca naładowaną broń palną przenosi ją. W tym przypadku odnosimy się tylko do zgodnego z prawem noszenia uzbrojonej broni, która jest załadowana. Nie odnosimy się do legalnego noszenia rozładowanej broni palnej. Co to jest rozładowana broń? Niestety, ustawa o broni i amunicji nie określa tego jasno.
Rewolwer jest załadowany, jeśli naboje znajdują się w komorze. Rozładowany oznacza, że w lufie nie ma amunicji.

Kto może nosić broń palną? 


Zgodnie z prawem możesz nosić broń do ochrony osobistej, codziennego użytku lub treningu. Broń do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych — Sekcja 8 Artykułu 10 stanowi, że broń zakupiona na podstawie pozwolenia nie może być noszona. Aby nosić broń w pojeździe, należy uzyskać pozwolenie policji. Pozwolenie do celów pamiątkowych lub kolekcjonerskich nie pozwala na noszenie załadowanej broni palnej. 

Noszenie broni w miejscu publicznym

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewozu broni i amunicji w środkach transportu publicznego nakłada dodatkowe ograniczenia na broń palną.
Rozporządzenie stanowi, że broń może być przewożona w Polsce wyłącznie w stanie rozładowanym podczas podróży środkami transportu publicznego. Wyłączona jest broń przeznaczona do obrony osobistej, ochrony innych osób i mienia. W takim przypadku można przewozić naboje, ale nie załadowaną broń. Broń musi być również zabezpieczona.

Jak prawidłowo przenosić broń?

Broń palną najlepiej ukrywać w dyskretnej kaburze lub futerale. Broń krótka powinna być noszona w futerale lub kaburze, która znajduje się jak najbliżej ciała, z pokrywą na górze. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni lub amunicji stanowi, że broń palną można nosić w futerałach i kaburach. Kabura powinna być umieszczona blisko ciała, jeśli ukrywasz broń palną do ochrony osobistej. Jeśli to możliwe, broń palna nieprzeznaczona do obrony osobistej musi być transportowana zgodnie z paragrafem 2. Broń palną używaną do polowania na terenie obwodów łowieckich należy przewozić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.3.