Szkolenia z zakresu strzelnictwa bojowego - dla kogo?

Udostępnij

Szkolenia z zakresu strzelectwa bojowego to oferta przeznaczona dla osób już zaawansowanych w posługiwaniu się bronią. Z tego względu na kursy i warsztaty przyjmowane są osoby, które ukończyły już szkolenia strzeleckie na niższych poziomach, a także osoby, które na co dzień pracują z bronią, na przykład ochroniarze czy policjanci. Jest to też oferta dla osób, które posiadają broń do celu ochrony osobistej.

Czym się różni strzelectwo bojowe od sportowego? Mówiąc najprościej – strzelectwo sportowe to używanie broni palnej w warunkach sztucznie wygenerowanych i jasno określonych, na przykład na strzelnicy. Strzelectwo bojowe to używanie broni w warunkach realnego zagrożenia. W związku z tym, choć w obu przypadkach chodzi o celność strzału, mamy do czynienia z diametralnie innymi umiejętnościami oraz technikami.

Choć wysokie umiejętności z zakresu strzelectwa sportowego na pewno sprzyjają nabyciu sprawności w zakresie strzelania bojowego (zwanego też praktycznym) trening tych umiejętności wymaga położenie nacisku na inne kwestie. Na przykład w strzelectwie sportowym oceniana jest prawidłowa i statyczna pozycja strzelecka, a także ułożenie przestrzelin w polu o jak najmniejszej powierzchni. W przypadku strzelania bojowego liczy się tylko trafienie w obszar, który gwarantuje skuteczność. Należy też radzić sobie z dodatkowymi utrudnieniami, takimi jak próba odebrania broni, czy konieczność oddania strzału w bliskim dystansie i niesprzyjających warunkach.

Jak wyglądają szkolenia z zakresu strzelectwa bojowego? Zwykle maja one postać warsztatów tematycznych, na których doskonali się konkretną umiejętność. Dzięki temu każdy może skoncentrować się na szlifowaniu tego, co uzna za najbardziej przydatne. Innych umiejętności potrzebuje policjant, innych osoba, która chce posługiwać się bronią w celu ochrony osobistej. Warto podkreślić, że w przypadku szkoleń ze strzelectwa bojowego także prowadzone są kursy o różnych stopniach zaawansowania.

Jednym z podstawowych szkoleń z zakresu strzelectwa bojowego jest kurs uczący użycia pistoletu w samoobronie. Jest n przeznaczony przede wszystkim dla osób cywilnych, które na co dzień nie mają do czynienia z bronią. Z tego względu bardzo duży nacisk kładzie się na zapanowanie nad stresem, który wiąże się z koniecznością użycia pistoletu. Nagły wyrzut adrenaliny, problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji – to wszystko efekty stresy, które mogą znacząco wpłynąć na celność strzału nawet w przypadku osoby, która w statycznych warunkach strzelnicy radzi sobie bardzo dobrze.

Elementem szkolenia jest też wiedza teoretyczna na temat obrony koniecznej oraz sytuacji, w których obrona przy użyciu broni palnej jest uzasadniona. Uczestnicy pracują też nad techniką strzałów w takich okolicznościach oraz skuteczną taktyką. Szkolenie organizowane przez Cracow Shooting Academy prowadzone jest na trzech stopniach zaawansowania. Udział w szkoleniu zaawansowanym wymaga ukończenia szkolenia na niższym poziomie.

Przydatnym szkoleniem zarówno dla osób zajmujących się bronią zawodowo, jak i osób prywatnych jest szkolenie z techniki szybkiego strzelania z broni krótkiej. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się, jak wypośrodkować między szybkością oddania strzału a jego celnością. Uczą się też pracy w warunkach niesprzyjających. Ze względu na stopień trudności jest to szkolenie dla osób posiadających już umiejętność posługiwania się bronią krótką.