Patent strzelecki

Udostępnij

Aby móc ubiegać się o pozwolenie na broń palną, należy nie tylko posiadać niezbędne umiejętności praktyczne i wiedzę, ale także potwierdzić je poprzez zdanie odpowiednich egzaminów i uzyskanie patentu strzeleckiego. Czym jest pozwolenie na broń i jak je uzyskać? Kto może przystąpić do egzaminu i jak on przebiega? Przeczytaj ten artykuł, aby się dowiedzieć.

Co to jest patent strzelecki?

Patent strzelecki to podstawowy dokument dla wszystkich strzelców. Patent jest ważny przez czas nieokreślony. Dzięki niemu można na przykład starać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Dokument ten poświadcza, że jego posiadacz jest w stanie bezpiecznie i legalnie posługiwać się bronią palną. W jakich dyscyplinach można uzyskać licencję strzelecką? T Trzy różne dyscypliny objęte patentem strzeleckim pozwalają na używanie różnych rodzajów broni palnej w sporcie, zaliczamy do nich: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Egzamin z każdej dyscypliny należy zdać oddzielnie. Licencję na strzelanie z tych dwóch rodzajów broni palnej otrzymasz tylko wtedy, gdy zdasz zarówno sekcję pistoletową, jak i karabinową, ale nie zdasz sekcji strzelbowej. Patent na strzelbę nie zostanie dodany do dokumentu do czasu zdania egzaminu poprawkowego.

Kto wydaje patent strzelecki?

Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wydaje ważny w naszym kraju patent strzelecki na czas nieokreślony. W przypadku, gdy posiadacz dokumentu dopuszcza się nadużyć lub poważnych uchybień, ten sam organ ma prawo zawiesić lub cofnąć jego patent.

Na co pozwala licencja strzelecka? Licencja strzelecka to świetny sposób na rozpoczęcie, jeśli chcesz uprawiać strzelectwo sportowe. To pierwszy krok do zostania profesjonalistą. Możesz strzelać, jeśli posiadasz ważną licencję strzelecką.

Egzamin na patent strzelecki

Egzaminu na patent strzelecki obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się udział w kursie organizowanym przez klub strzelecki. Należy również samodzielnie doskonalić swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne. Egzamin na licencję strzelecką składa się z dwóch części. Najpierw należy zdać test teoretyczny, odpowiadając poprawnie na dziewięć z 10 pytań.

Zakres pytań to:

  • Przepisy ustawy o broni i amunicji,
  • przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw z użyciem broni,
  • budowa i działanie broni sportowej, 
  • bezpieczne posługiwanie się bronią sportową,
  • przepisy dotyczące strzelectwa sportowego.

Drugim etapem jest egzamin praktyczny, który sprawdza umiejętności kandydata. Egzaminatorzy sprawdzają zdolność kandydata do przestrzegania zasad i regulaminu strzelnicy.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz licencję strzelecką. Jest ona generowana przez Ciebie za pośrednictwem portalu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Certyfikat pojawia się maksymalnie 30 dni po przekazaniu przez organizatora egzaminu kompletu dokumentów.

Za plastikową kartę można zapłacić przed lub po egzaminie. Wniosek wraz z dowodem wpłaty przesyła się do PZSS.